Připomínková akce a diplom k 90. výročí prvních radioamatérských povolení v Československu – „OK-90“

Experimenty amatérského vysílání v Československé republice provozovali českoslovenští techničtí nadšenci již od raných dvacátých let dvacátého století, avšak nelegálně. Teprve ve druhé polovině dvacátých let přijaly československé úřady potřebné předpisy.

I přesto však v Československu neexistovaly oficiálně povolené radioamatérské stanice až do poloviny roku 1930. Teprve 19. května 1930 se konaly první zkoušky žadatelů o radioamatérská povolení. Prvních 6 koncesí bylo vydáno 5. června 1930.

ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači, mezinárodní radioamatérská organizace českých a slovenských radioamatérů, ve spolupráci s ČRK připomene 90. výročí vydání prvních radioamatérských povolení provozem příležitostných značek a diplomem „OK-90“.

Termín akce

19.5.2020 00:00 UTC až 1.6.2020 23:59 UTC včetně.

Zvláštní volací značky

V provozu budou zvláštní volací značky připomínající prvních šest koncesionářů:

OL901AA (na památku Ing. Mirko Schäferlinga, OK1AA),
OL901AB (na památku Pravoslava Motyčky, OK1AB),
OL902AC (na památku MUC. Zdeňka Neumanna, OK2AC),
OL901AF (na památku Josef Štětiny, OK1AF, později OK1AZ),
OL902AG (na památku Ladislava Vydry, OK2AG),
OL901AH (na památku Aloise Weiraucha, OK1AH, později OK1AW).
Dále budou v provozu zvláštní volací značky připomínající historické i současné organizace sdružujících radioamatéry na území nynější České republiky:
OL90SKEC (SKEČ, Sdružení krátkovlnných experimentátorů československých 1928-1932).
OL90KVAC (KVAČ, Krátkovlnní amatéři českoslovenští, 1929-1932).
OL90CAV (ČAV, Českoslovenští amatéři vysílači, 1932-1951, 2004-do současnosti).
OL90ROH (Revoluční odborové hnutí, 1951-1953).
OL90SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádou, 1953-1990),
OL90CRK (Československý, později Český radioklub, od r. 1990 dosud)