Termín akce

19.5.2020 00:00 UTC až 1.6.2020 23:59 UTC včetně.

Zvláštní volací značky

V provozu budou zvláštní volací značky připomínající prvních šest koncesionářů:

OL901AA (na památku Ing. Mirko Schäferlinga, OK1AA),
OL901AB (na památku Pravoslava Motyčky, OK1AB),
OL902AC (na památku MUC. Zdeňka Neumanna, OK2AC),
OL901AF (na památku Josef Štětiny, OK1AF, později OK1AZ),
OL902AG (na památku Ladislava Vydry, OK2AG),
OL901AH (na památku Aloise Weiraucha, OK1AH, později OK1AW).
Dále budou v provozu zvláštní volací značky připomínající historické i současné organizace sdružujících radioamatéry na území nynější České republiky:
OL90SKEC (SKEČ, Sdružení krátkovlnných experimentátorů československých 1928-1932).
OL90KVAC (KVAČ, Krátkovlnní amatéři českoslovenští, 1929-1932).
OL90CAV (ČAV, Českoslovenští amatéři vysílači, 1932-1951, 2004-do současnosti).
OL90ROH (Revoluční odborové hnutí, 1951-1953).
OL90SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádou, 1953-1990),
OL90CRK (Československý, později Český radioklub, od r. 1990 dosud)

Podmínky diplomu

Diplom se vydává ve třech třídách podle počtu bodů dosažeiu8cnených za spojení se speciálními stanicemi OL90.
III. třída (bronzová): 50 bodů
II. třída (stříbrná): 100 bodů
I. třída (zlatá): 150 bodů

Pásma

Do diplomu jsou platná spojení v radioamatérských pásmech 1.8 MHz, 3.5 MHz, 7 MHz, 10.1 MHz, 14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 24.9 MHz, 28 MHz, 50 a 144 MHz.

Druhy provozu

Platná spojení se navazují provozem CW, fone (libovolná analogová modulace přípustná v daném pásmu), digitální (libovolná digitální modulace a kódování textu). Spojení obrazem nebo digitálním hlasem pro diplom neplatí.

Bodování

S každou stanicí OL90 lze navázat jedno platné spojení v každém pásmu a druhem provozu (CW, fone, digi).
Stanice na území Evropy(včetně OK) mají za každé spojení dva body.
Stanice mimo Evropu, s výjimkou Oceánie získávají za každé spojení deset bodů.
Stanice na území Oceánie získávají za každé spojení dvacet bodů.

Čestné uznání

Zvláštní certifikát a bronzový diplom získají operátoři stanic OL90 bez ohledu na počet dosažených spojení. Pokud naváží 500 a více QSO, obdrží diplom stříbrný, pokud alespoň 1000 QSO, diplom zlatý.

Certifikáty je možné stáhnout na této stránce.