Jestliže budete mít dostatečný počet spojení, budete si moci stáhnout diplom.